بینی نوک پهن

علت گوشتی بنظر رسیدن نوک بینی و در اصطلاح بینی نوک پهن ، پوست بینی ضخیم است یا غضروف پهن و برجسته و چگونه می توان این موضوع را فهمید ؟
تنها راه قاطع برای تشخیص این وضعیت ،انجام معاینه بالینی بوسیله متخصص گوش و حلق و بینی است که دقیقا” می تواند فرق میان این دو را تشخیص دهد
بسیار مهم است که مشخص شود بینی شما پوست ضخیم دارد که پهن نشان داده میشود ویا غضروف بینی شما پهن است چرا که نتایج عمل جراحی در هر دوی این شرایط کاملا با هم فرق می کند و معمولا در پوست های ضخیم کمتر از ایده آل خواهد بود.

بینی نوک پهن