آذر ۹, ۱۳۹۵
انحراف تیغه بینی

سن مناسب برای عمل جراحی زیبایی بینی

سن مناسب برای عمل جراحی زیبایی بینی در دختران و پسران متفاوت است. این سن معمولا در دختران 15 سالگی و در پسران 17 سالگی و زمانی که افراد به رشد کامل فکری و جسمی رسیده باشند.