آذر ۳۰, ۱۳۹۵
انحراف تیغه بینی

عمل زیبایی روی بینی کج

تعدادی از افراد هستند که شکل ظاهری بینی آن ها دارای عدم تقارن است و به عبارتی دارای بینی کج هستند و رشد اسکلت صورت آن ها قرینه نیست و این عدم قرینگی شاید در اجزای دیگر صورت آن ها نیز مشهود باشد.
مهر ۲۵, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

انواع بینی و نوع جراحی های آنها

البته موضوع به این سادگی نیست. کم نیستند بینی های گوشتی که پاسخ عالی به عمل می دهند و بینی های استخوانی که کاندیدای مناسبی برای عمل نیستند.