مهر ۲۸, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی گوشتی و تغییر شکل آن

یکی از سخت ترین نوع جراحی زیبایی بینی ، عمل بینی های گوشتی است. در این افراد از آنجایی که بافت مناسبی از غضروف و استخوان در بینی گوشتی وجود ندارد
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

نتیجه جراحی زیبایی بینی گوشتی

برای جراحی بینی بهترین افراد کسانی هستند که نقایص مشخصی در بینی شان بسیار بارز باشد و از پیش از انجام جراحی با جراح همکاری کافی داشته باشند.