مهر ۲۸, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی گوشتی و تغییر شکل آن

یکی از سخت ترین نوع جراحی زیبایی بینی ، عمل بینی های گوشتی است. در این افراد از آنجایی که بافت مناسبی از غضروف و استخوان در بینی گوشتی وجود ندارد
مهر ۲۶, ۱۳۹۵
تاثیر عمل زیبایی بینی روی صدا

جراحی بینی و تغییر صدا

برخی از بیماران شاید نگران این باشند که جراحی بینی می تواند صدای آنها را دستخوش تغییر کند به خصوص اگر شخصیت و شغل آنها وابسته به صدایشان باشد
مهر ۲۶, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی در فصول سرد

جراحی بینی در فصول سرد سال

سوالی که به تازگی در مورد جراحی بینی مطرح شده است ، شرایط جراحی بینی در فصول سرد سال است. یکی از بیماران از نواحی شمالی غربی مراجعه کرده بود
مهر ۲۶, ۱۳۹۵
جراح عمل زیبایی بینی

جراحی عملی برای تغییر شکل بینی

در خلال جراحی بینی، جراح یک جراحت ایجاد می کند تا به استخوان و غضروف بینی دسترسی پیدا کند .این بریدگی معمولا در داخل بینی زده می شود