مهر ۲۸, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی گوشتی و تغییر شکل آن

یکی از سخت ترین نوع جراحی زیبایی بینی ، عمل بینی های گوشتی است. در این افراد از آنجایی که بافت مناسبی از غضروف و استخوان در بینی گوشتی وجود ندارد
مهر ۲۴, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی استخوانی

عمل دیگری که در ایجاد نتیجه جراحی بینی استخوانی موثر است هماهنگی بین بینی و دیگر اجزای صورت است که باید توسط جراح زیبایی بینی رعایت شود.