مهر ۲۴, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی استخوانی

عمل دیگری که در ایجاد نتیجه جراحی بینی استخوانی موثر است هماهنگی بین بینی و دیگر اجزای صورت است که باید توسط جراح زیبایی بینی رعایت شود.