مهر ۲۸, ۱۳۹۵
جراحی بینی گوشتی

مزایای جراحی بینی گوشتی

همانطور که گفته شد بینی هایی با ضخامت زیاد و غضروف های کم را در اصطلاح گوشتی میگویند،در این نوع بینی عضله های ضعیف و کمی وجود دارد و بینی دارای گوشت زیادی است.
مهر ۲۶, ۱۳۹۵
جراح عمل زیبایی بینی

جراحی عملی برای تغییر شکل بینی

در خلال جراحی بینی، جراح یک جراحت ایجاد می کند تا به استخوان و غضروف بینی دسترسی پیدا کند .این بریدگی معمولا در داخل بینی زده می شود