اسفند ۱۰, ۱۳۹۵
مشکلات بینی گوشتی

مشکلات بینی گوشتی برای عمل زیبایی بینی

یکی از مشکلات شایع در بینی های گوشتی ، ضخیم بودن پوست بینی است.پوست بینی استخوان و غضروف بینی را می پوشاند...
اسفند ۹, ۱۳۹۵
کج دیده شدن بینی بعد از عمل زیبایی بینی

کج دیده شدن بینی بعد از عمل زیبایی بینی

تیغه ی بعضی از بینی ها قبل از جراحی زیبایی بینی کج است و گاهی این کج بودن تیغه ی بینی به حدی است...
اسفند ۸, ۱۳۹۵
تامپون داخل بینی

آیا تامپون داخل بینی برای همه بیماران لازم است؟

تامپون داخل بینی برای بیماران بعد از عمل زیبایی بینی الزامی نیست و این موضوع کاملا بستگی به تشخیص جراح زیبایی بینی دارد.
اسفند ۵, ۱۳۹۵
بینی گوشتی و غضروفی

منظور از بینی گوشتی و غضروفی چیست؟

تنها تفاوت بینی گوشتی و غضروفی ، ضخامت پوست بینی است. در بینی های گوشتی ضخامت پوست بینی زیاد است ...