آذر ۹, ۱۳۹۵
انحراف تیغه بینی

سن مناسب برای عمل جراحی زیبایی بینی

سن مناسب برای عمل جراحی زیبایی بینی در دختران و پسران متفاوت است. این سن معمولا در دختران 15 سالگی و در پسران 17 سالگی و زمانی که افراد به رشد کامل فکری و جسمی رسیده باشند.
آذر ۴, ۱۳۹۵
بینی گوشتی

تفاوت عمل زیبایی بینی گوشتی با بینی استخوانی

در بینی استخوانی پوست بینی نازک تر از پوست بینی گوشتی است. همین علت باعث می شود وقتی تغییری در بینی استخوانی به وجود می آید به صورت واضح تری دیده شود تا تغییراتی که در بینی گوشتی به وجود می آید.
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
جراحی زیبایی بینی

آیا عمل زیبایی بینی بر روی حس بویایی تاثیر می گذارد؟

عمل زیبایی بینی بر روی حس بویایی تاثیر دارد اما این تاثیر موقت است و بعد از مدت کوتاهی از بین می رود.
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

عمل زیبایی بینی از حقایق تا تبلیغات دروغین

تاریخچه عمل زیبایی بینی پزشکی به نام sushtota پدر عمل زیبایی بینی ، که عمل زیبایی بینی را احیاء نمود. جراحی زیبائی بینی ( عمل زیبایی […]