مهر ۲۹, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

عمل ترمیمی بینی

اسکلت بینی به اندازه کافی محکم نشده باشد و نوک بینی افتاده است که در این صورت توسط یک جراح متخصص می توان آن را اصلاح کرد .
مهر ۲۵, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

انواع بینی و نوع جراحی های آنها

البته موضوع به این سادگی نیست. کم نیستند بینی های گوشتی که پاسخ عالی به عمل می دهند و بینی های استخوانی که کاندیدای مناسبی برای عمل نیستند.