آذر ۱۸, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

عوارض جراحی زیبایی بینی

تعدادی از بیماران هستند که دچار عوارض جراحی زیبایی بینی می شوند. به عبارتی بعد از عمل زیبایی بینی برایشان مشکلاتی از جمله مشکلات تنفسی پیش می آید به همین دلیل همیشه پزشکان این نکته را به بیماران گوشزد می کنند که ابعاد جراحی زیبایی بینی فراتر از تغییرات ظاهری در چهره افراد است.